IZ NAŠE KRONIKE ….

IZ NAŠE KRONIKE ….

Zbor bo letos, 31.maja 2019, z jubilejnim koncertom  proslavil 125 – obletnico delovanja. Pobrskali smo po naši zgodovini…..(zapisi iz brošure, ki smo jo izdali ob 100-obletnici)

PELO SE JE NA ODRIH VSEH PRIMERNIH ŠTAL IN SKEDNJEV (1894 – 1956)
Živimo v stoletju, v katerem smo trpeli se borili in tudi dosegli marsikateri cilj. Korenine teh naših hotenj pa segajo daleč v prejšnje stoletje, ko so naši predniki polagali temelje za današnji čas. Tudi takrat so se borili za slovensko besedo in slovensko pesem, se strnili v bralna društva in delovali v cerkvi. Želja po lastnem pevskem zboru se je uresničila v letu 1894, ko so v župni cerkvi v Divači postavili nove orgle. To leto je zatorej mejnik, od katerega dalje štejemo leta našemu pevskemu zboru…. Zbor je takrat obstajal predvsem kot cerkveni pevski zbor. Njegov prvi pevovodja je bil gospod Ćič, železničar, nadzornik na progi. Po nekaj letih je njegovo delo nadaljeval učitelj Bano. Iz tega časa poznamo le ustna izročila.
Leta 1897 so v Povir dobili novega pevovodjo in organista Petra Rijavca. Bil je dober organist in pevovodja. Že naslednje leto je iz Povirja prišel v Divačo in prevzel službo cerkovnika in organista. Nadaljeval je z zborom začeto delo, ga dopolnil in vzgojil veliko mladih pevcev. Med vojno se je število pevcev redčilo, tako da so potrebovali novo obliko združevanja pevcev, ki so dotlej peli samo v cerkvi. Leta 1920 so, takrat res za narodov obstoj in ohranitev slovenske pesmi in besede v boju s fšističnim režimom, ustanovili Pevsko izobraževalno društvo Divača- Ležeče. Razmahnitev fažisma okrog leta 1926 je vse slovenske železničarje, ki so bili glavni steber divaškega zbora, razpršila po vse Italiji, ostali so le starejši pevci, nekaj kmečkih fantov in ženske.
Leta 1923  so se želje po organiziranem petju prebudile tudi v sosednjih vaseh, kjer je bilo veliko dobrih pevcev. V začetku jih je vodil župnik iz Vrem Martin Gorše, po letu dni pa je zbor prevzel pevovodja iz Divače Peter Rijavec.
Leta 1927, ko so v Divači potrebovali nove moške glasove, sta se zbora združila. Prav pevci, ki jih je zbor dobil iz okolice, so poslej tvorili jedro zbora, ga pomladili in vnesli vanj mnogo borbenega duha.
Leta 1930 je sedaj že legendarni pevovodja Peter Rijavec umrl. Zbor je tedaj prevzela samoukinja iz Divače Milka Sila in ga vodila več kot trideset let. V zbor je vnesla svežino in lastno požrtvovalnost. Za pevce so bila to težka leta. Prepoved prepevanja slovenskih pesmi je omejila zbor na edini kraj, kjer je bilo vsaj še nekoliko prostora za petje – v cerkvo. Javnih nastopono ni bilo več. Tudi druga svetovna vojna, ki je zopet razredčila pevce, ni mogla pretrgati dela zbora. Obstal je, zrele pevce so nadomestili novi, skoraj še otroci in s pomočjo tistih, ki jih vojna ni odvzela, nadaljevali pevsko poslanstvo.
Po drugi svetovni vojni se je delo v zboru, ki ga je še naprej vodila Milka Sila, spremenilo. Vedno pogosteje je nastopal na raznih prireditvah, proslavah in tekmovanjih. Prvi nastop je bil skupaj s partizani četrte armade, na travniku za sedanjo restavracijo Risnik… začela so se okrajna pevska tekmovanja okraja Hrpelje, na katerih je zbor vedno dosegel visoke uvrstive. Vrstili so se nastopi po vsej Primorski in na radiu.

Zapisala Ana Marsetič iz Divače

…… se nadaljuje

 

Napovednik

There are no upcoming events at this time.