Člani zbora

Člani zbora

Sprani

 • Urška Suhadolnik-Petaros
 • Darja Kariž
 • Nina Pečelin
 • Evica Mikič
 • Nadja Žerjal
 • Slavka Mahnič
 • Majda Orbanič
 • Sabina Vatovec
 • Mojca Nemanič

Alti

 • Gracijela Dolenc
 • Vera Bernetič
 • Sonja Rešaver
 • Nada Verč
 • Marija Žiberna
 • Katyush Manakai
 • Mateja Urbančič
 • Jasmina Klopčič
 • Magda Šket

Tenorji

 • Janez Žele
 • Ana Goljevšček
 • Mirko Suša
 • Bogdan Rojc

Basi

 • Egon Turk
 • Ivo Macarol
 • Jan Čuš
 • jurij Štalc
 • Andrej Velikonja
 • Bojan Cerkvenik
 • Jošt Hobič